Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin olarak otomatik katılımda cayma hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanların, sisteme yeniden dahil olmaları halinde ise bin lira tutarındaki katkının yeniden hesaplanabilmesi için düzenleme yapılarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yönetmelik kapsamında BES’teki genel uygulamaların iyileştirilmesi ve devlet katkısı sürecinin netleştirilmesi için düzenlemeler yapıldı. Özel sektörde çalışanlar için hesaplanacak devlet katkısına ilişkin olarak işlem süreçleri yönetmeliğe taşınarak ilgili maddelerin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasında esas olan birikim toplamıdır. Çalışanların emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşmayacak şekilde ayarlanmıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik katılım kapsamında devlet katkısının nakde dönme ve ödenme uselleri konusunda da birtakım çalışmalar yapıldı. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Hazine Bakanlığı’na yapılmış fazla veya yersiz ödemelerin iade edilmesi veya benzeri sorunların yaşanmaması konusunda çeşitli hükümlerde de düzenlemeler gerçekleştirildi.